Eesti metsloomad
Pernova Hariduskeskus

 

Tutvutakse Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega. Abiks loodusmaja topised, filmid jm.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

Tutvub läbi mängu Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega; oskab seostada metslooma häälitsusi looma endaga; võrdleb Eestis elavate metsloomade suurusi ja teab, kes on kõige suuremad metsloomad ja kes on kõige väiksemad metsloomad.

Interdisciplinary integration:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid, sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, kompides, kuulates helisid. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama. Matemaatika - suurused, võrdlemine.

Methods:

Vestlus, suhtlemine; jutustamine topiste põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; audio- ja videotehnika kasutamine; õppemängud. 

Vahendid: Pernova Hariduskeskuse topiste kogu, loomade hääled (helide koobas), loomanahkade õppemäng, näidispildid, eesti keelne õppefilm. 

Guidance for teacher:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Target group:

Lasteaed

Duration:

2 x 45 minutit

Group size:

26

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

140€

Additional info:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Place of performance:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Location of execution:

58.375355848422, 24.531590851246

Program performer:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Language:

Eesti keel

Last saved:

21.08.2020

Long description:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus: metslooma pildikaartide abil tehakse ringkäik majas ja vaadeldakse topiseid.
  2. Teema arendus: võrreldakse metsloomade suurusi, kuulatakse helidekoopas metsloomade hääli, võrreldakse loomanahkasid.
  3. Kokkuvõttev vestlus ja arutelu: mis loomi me nägime, kas inimesel on loomi vaja? Mida uut nägin või teada sain? Filmi vaatamine (10-20 min).