Päike ja planeedid
Pernova Hariduskeskus

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

saab ülevaate põhilistest tehnilistest lahendustest rakettide saatmiseks ilmaruumi;
tutvub kosmoselendude ajalooga, mehitatud lendude eripäraga, tegutsemisega rahvusvahelises jaamas ISS kaaluta oleku tingimustes ja teab kauglendude riske ning piiranguid;
oskab tuua näiteid kosmosetehnoloogia rakenduste kasulikkusest igapäevases elus;
saab ülevaate inimkonna uutest plaanidest kosmoses.

Interdisciplinary integration:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, väärtuspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi.

Seos õppekavaga: füüsika ainekava: mehaanika, kehade vastastikmõju - gravitatsioon; päikesesüsteem; raskusjõud. Seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab seoseid kosmosetehnika arendamise ja tänapäeva tipptehnoloogia maapealsete rakenduste vahel.

Methods:

Meetodid: vestlus, loeng.

Vahendid: planetaariumi programm.

Guidance for teacher:

Kaasas olevad täiskasvanud innustavad õpilasi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, näidates õpilaste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning osaledes tegevustes; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2 x 45 minutit

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

140€

Additional info:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Place of performance:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Location of execution:

58.375443925788, 24.5311939

Program performer:

Aarne Paul

Language:

Eesti keel

Last saved:

11.02.2021

Long description:

Sissejuhatus: loeng kosmosetehnika alused, raketifüüsika.

Teema arendus:

  • vestlus - kosmoselendude ajalugu ja tänane päev, videoloeng,
  • arutelu - elamine kosmoselaevas, planetaariumiprogrammide ja aplikatsioonide kasutamine satelliitide asukoha määramiseks.

Kokkvõte: mõttevahetus - satelliitide kasutamine igapäevaelus ja inimkonna uued projektid tulevikus