Jägala juga
Eleri Inno

Eesti võimsaim – Jägala juga langeb paeastangult 8 meetrit ning on aegade jooksul kujundanud suurejoonelise kanjoni. Muuksi linnamäelt avanevad kaunid vaated merele ja pangaalusele metsale. Põhjatähe monument meenutab Eesti-Soome relvavendlust eelmise sajandi lahingutes. Avastame Tsitre parki, kus kunagi asus Kolga mõisa Tsitre suvemõis. Hooneid säilinud ei ole, kuid mõisapargis on RMK rajatud puuderada, kus tutvustatakse seal esinevaid puu- ja põõsaliike ning suvemõisa kuulsusrikast ajalugu. Mereääärsest vaatetornist saab vaadelda linde ja kaugeid meresaari.

Study result:

• õpilane väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kultuurinähtust,
• väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses;
• tunneb huvi looduses ning ühiskonnas lokaalsete ja globaalsete nähtuste, nende uurimise ning loodusteadustega seonduvate eluvaldkondade vastu;
• mõistab looduses ja ühiskonnas nähtuste ning protsesside ruumilise paiknemise seaduspärasusi, vastastikuseid seoseid ja arengu dünaamikat;
• analüüsib inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes ning väärtustab nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse ja kultuuri mitmekesisust.

Interdisciplinary integration:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse II ja III kooliastme õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Methods:

vaatlus, vestlus, avastusõpe, arutelu. 

Guidance for teacher:

Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud maastikul liikumiseks, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

6 tundi

Group size:

30

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

150€

Additional info:

Kestus: retk koos bussisõiduga kestab orienteeruvalt 6 tundi. 

Maksumus: programmi maksumus 150.-, lisandub transpordikulu.

 

Place of performance:

Jägala juga, Tsitre

Program performer:

MTÜ Loodusring

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

05.04.2021