Target group:

7-9 kl III kooliaste

Duration:

1 tund

Place of performance:

Matsalu rahvuspargis toimuv õuesõpe

Program performer:

Huvitava Bioloogia Kool

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Õppeprogrammi käigus tutvustatakse rahvuspargi põhjaosas asuvaid ranna- ja luhaniite. Õpilased tutvuvad erinevatele kooslustele iseloomulike liikidega ning nende kaitsmiseks tehtavate töödega. Tahvelarvutite olemasolul kasutatakse neid ülesannete lahendamisel.  Õppeprogrammi juurde kuuluvad töölehed ning esitlus teema kinnistamiseks õppeklassis.
Maksumus: Tasuline õppeprogramm