Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Interdisciplinary integration:

Loodusõpetus ja bioloogia.
II kooliaste – Jõgi ja jõe vesi kui elukeskkond.
Elu mitmekesisus meie looduskeskkonnas.
Mets kui elukeskkond.
Pinnavormid.
Eesti loodusvarad ja nende kaitsmine.
III kooliaste - Organismid ja elupaigad.
Organismide rühmad ja kooselu.
Planeet Maa ökosüsteemide toimimine.
Süsinikuringe ja fotosüntees.
Pinnavormide ja maavarade geoloogiline ajalugu.
Eesti loodusvarad.
Inimtegevus, tehnoloogia, looduslik tasakaal.
Taaskasutus ja tarbimine, selle seos looduvarade kasutamisega. 
Selgrootud loomad.
Taimede ja loomade kohastumuslikud muutused.
Evolutsioon.
Läbivad teemad on Keskkond ja jätkusuutlik areng ning Loodusõpetus.

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

3 tundi

Group size:

30

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

150€

Additional info:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Kõik programmid kohandatakse vastavalt vanuserühmale.

Programmide juurde kuulub piknik lõkke ääres.

Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Vaata lisa meie kodulehelt!

Place of performance:

Programm toimub Pärlijõe ürgorus Pudisoo-Maarikoja-Kolga piirkonnas

Program performer:

Rauno Masing, Peeter Riba, Theo Kehlmann, Anne Masing

Language:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Last saved:

12.06.2020

Long description:

Eesmärk: Tõuseb programmis osalejate teadlikkus Lahemaa Rahvuspargi ja Eesti haprast bioloogilisest kooslusest Pudisoo Pärlijõe näitel. Suureneb või tekib teadlikkus I kategooria väga haruldase liigi Ebapärlikarbi arenguloost ja seisukorrast.

Programmi sisu: Saame ülevaate siin elutsevatest liikidest, võõrliikidest ning erinevatest keskkonnaalastest ohtudest. Saadakse teadmisi piirkonna geoloogilisest arengust. Viime läbi uurimuslikke katseid (vee temperatuur, sügavus, läbipaistvus jms, pinnasevormide võrdlus). Räägime ühest selle jõe kõige haruldasemast ja unikaalsemast elanikust ebapärlikarbist.

Ajalugu ja tänapäev – arutleme sobivate elutingimuste ja selle kadumise üle. Hooajaline kalade kuderänne Pärlijõe näitel, ülevaade kudemistingimustest, kobraste tegevusjäljed – bioloogiline mitmekesisus Pärlijõe näitel, tänased ja võimalikud homsed probleemid. Külastame ja uurime vanu jõe soote, mis ei ole enam jõega ühenduses. Proovime mõista inimetegevuse tagajärgi ja temaatikat ning luua arusaadavaid ja põhjendatud seoseid looduse kaitsmise ja inimese tegutsemise vahel ning mõtiskleme 21. sajandi inimese elustiili üle.

 

Nagu ikka, võtame ette ka seiklusliku rännaku, vastavalt hooajale vaatame üle silmumõrra ning teised ajaloolised püügivahendid ja turnime ettavalmistatud puuradadel.

Puutumatu loodus pakub igas eas külastajale võimaluse kogeda midagi uut, see võib olla ka uuete oskuste omandamine selleks, kuidas sellises keskkonnas iseseisvalt navigeerida ning vajaduse korral ka mitte hätta jääda kõige lihtsamate ellujäämisnippidega. See tähendab ilmakaarte kindlaks tegemist, oskust liigelda maastikul jne.