Valmis veebipõhine ressursikasutuse kalkulaator KESA

Autor:

admin
SA REC Estonia ja Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi koostöös valmis veebipõhine ressursikasutuse kalkulaator KESA http://kesa.edu.eeKESA erineb teistest samalaadsetest kalkulaatoritest mitmel viisil. Peamiseks erinevuseks on kalkulaatori sihtgrupp: KESA on loodud eelkõige organisatsioonide ressursikasutust silmas pidades, kuid võimaldab ka üksikisikul oma ressursikasutuse mõistlikkust hinnata. Tulemust illustreeritakse ökoloogilise jalajäljena skaalal, kus kajastuvad elektri- ja soojusenergia, vee, transpordi ning jäätmekasutuse osakaal.Kasutajal on võimalik luua KESA kalkulaatori kasutajakonto. Registreerunud saavad oma andmed salvestada, hiljem neid täpsustada või lisada uus jalajälg teise perioodi kohta. Organisatsioonidel ja üksikisikutel on võimalik oma tulemusi KESA kodulehel avaldada ning sel moel oma keskkonnamõju võrrelda.Lisaks tutvustab KESA Eesti organisatsioonide ning asutuste uudseid kogemusi oma tegevuste keskkonnasäästlikumaks muutmisel 2 video, kirjasõna ja fotode vahendusel.Kalkulaator valmis ulatuslikuma projekti - “Vabaühenduste keskkonnajuhtimise toetamine koolituse ja interaktiivse kodulehe loomise kaudu” - tulemusena. Projekti käigus viidi koos Eesti Vabaharidusliiduga läbi koolituste seeria “Keskkond ja säästev areng”, mille lõputööna koostasid osavõtjad oma organisatsiooni keskkonnaaruande. Juhtivaks koolitajaks ning eksperdiks kalkulaatori loomisel oli Anu Kõnnusaar.Tegevusi toetasid Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute KeskusTerast ökoloogiliste jalajälgede jälgimist soovides SA REC EstoniaTäpsem info:Anne KivinukkSA REC Estoniainfo@recestonia.eeTel: 66 05 018