Valmis abimaterjal loodusmatka korraldajale

Autor:

admin
2009. aastal oli Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liidu (BGÕL) üheks ulatuslikumaks ettevõtmiseks koostöös sihtasutusega REC Estonia loodusõppekäikude sarja korraldamine Põhja-Eesti koolide õpetajatele. Eesmärgiks oli nii loodus- kui ka teiste ainete õpetajatele tutvustada Eesti loodust ja kultuuri ning aidata omandatut edasi anda õpilastele. Osavõtjad tutvusid Eestimaa loodusradadega, et leida ideid klassi-ekskursioonideks või õppekäikudeks. Üheskoos külastati Aegna saart, , Ida-Virumaad, Tabasalu loodusparki, matkati Põhja-Kõrvemaal ja tutvuti Tallinna ümbruse huviväärtustega. Kahepäevane augustilõpu reis Pärnumaale oli loodushuvilistele õpetajatele algava kooliaasta päikeseliseks äratuseks. Kus võimalik, külastasime Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskeskusi ja uurisime nende koolidele mõeldud programme ja teabematerjale. Õppekäikude juhendajateks olid oma ala tõelised asjatundjad, kes tutvustasid rändajatele nii kohalikku loodust kui ajalugu ja kultuuriväärtusi. Loodusretked võeti õpetajate poolt huviga vastu, sageli liitusid retkelistega ka pereliikmed.Projekti tulemusena valmis läbitud matkamarsruute tutvustav õppematerjal. CD kettalt leiab 6 marsruudi ja selle huviväärtuste kirjeldusi, linke kaartidele, viiteid seonduvale kirjandusele, pilte jms. Eesmärgiks on abistada kasutajat kavandatava õppekäigu või klassiekskursiooni korraldamisel. Õppematerjal saadeti kõikidele osavõtjatele ja pandi üles kodulehele http://www.recestonia.ee/keskkond/index.html#uus0 ja http://www.biogeoliit.ee Kel õppematerjali vastu lähem huvi, võib selle soetamiseks pöörduda korraldajate poole mailiaadressil info@recestonia.ee Täname Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, EV Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutust, kes väljasõitude korraldamist ja õppematerjali koostamist toetasid. Lähem info: Anne Kivinukk, SA REC Estonia juhataja,BGÕL eestseisuse liige, tel 6461423info@recestonia.ee