Valminud on loodushariduslik õppemapp "Läbi lodu rabast randa"

Autor:

admin
"Läbi lodu rabast randa" on õppemapp, mis valmis 2009. aastal Palupõhja ja Muraste looduskoolide õppeprogrammide juhendajate ühistööna, kirjutab Keskkonnainfopunkt pressiteates.Mapi materjale saab kasutada nelja loodusliku koosluse tundmaõppimiseks. Need on raba, lodumets, pangamets ja mererannik. Õppemapp koosneb neljast osast:a) nelja koosluse kirjeldused (foto ja üldiseloomustus, kontuurpilt, mõistatused ning mõistujutud);b) 16 pilditahvlit 96 taime- ja loomaliigi kirjeldustega;c) 24 töölehte loodusvaatlusteks ja looduse tundmaõppimiseks;d) lauamäng nelja koosluse tundmaõppimiseks 120 taime- ja loomaliigi piltkaartidega.Muraste looduskooli läheduses on kaunis laialehine pangamets ja Eestis ainulaadne liivakivikaride ja -paljanditega mererand. Palupõhja looduskooli õpperajad viivad jõelammil kasvavasse lodumetsa ja Laeva raba Selli-Sillaotsa õpperajale. Töölehed, taime- ja loomaliikide kirjeldused ning huvitavate vihjetega lauamäng aitavad loodust paremini tundma õppida. Õppemapis on käsitletud mitmeid tuntud liike nagu mage sõstar, metssiga või sääsk, kuid tutvustatakse ka vähemlevinud liike: aas-karukell, söödav rannakarp ning palju teisi põnevaid taime- ja loomaliike.Materjal aitab õpetajail korraldada aktiivõpet looduses, õppekäike ette valmistada või kinnistada retkel omandatud teadmisi. Õpetaja saab teha koopiaid vajalikest töölehtedest ja kontuurpiltidest.Lisaks Muraste ja Palupõhja looduskoolide lähiümbrusele saab mappi kasutada kõikides Eestimaa paikades, kus leidub kogumikus käsitletud kooslusi. Õppemapi ning töölehtede ülesannete vastused on näha veebis www.teec.ee PaMu kataloogis, Muraste looduskooli veebis (www.studiviridis.ee/muraste) õppematerjalide kataloogis ja www.elfond.ee/et/teemad/teisedteemad/loodusharidus/looduskoolid Palupõhja looduskooli kataloogis.Õppemapi esitlused toimuvad:Tartus: 22. jaanuaril kell 15.00 Tartu Keskkonnahariduse Keskuses, Kompanii 10;Tallinnas: 25. jaanuaril kell 16.00 Eesti loodusmuuseumis, Lai 29A saalis.Tartu esitlusele ootame Tartu linna ja maakonna ning Tallinna esitlusele Tallinna linna koolidest ja lasteaed-algkoolidest ühte esindajat, kes saavad õppemapi ja informatsiooni jätkuvate aktiivõppeprogrammide toimumise kohta. Õppemapid jagatakse ka kõigile looduskeskustele üle Eesti, kus korraldatakse üldhariduse õppekava täiendavaid loodusprogramme. Kes ei saa mapi esitlusele tulla, saab mapi kätte hiljem kas Tartu Keskkonnahariduse Keskusest või Eesti Loodusmuuseumist.Lisainformatsioon:Karoliina LiivKaroliina.liiv@gmail.comHelle KontHelle.kont@teec.ee