Keskkonnahariduse Ühingu minikursus "Juhendaja kui eeskuju"

Autor:

Mari Kala

Eesti Keskkonnahariduse Ühing ja Püha Johannese kool kutsuvad õpetajaid, loodushariduse spetsialiste ja teisi huvilisi osalema minikursusel "Juhendaja kui eeskuju"!

Kolm kohtumist on kavandatud terviktsüklina:

  • Esimene koolituspäev 18. veebruaril 2023 on kovisiooni päev, mil teemaks on õppimiseks sobiliku ja turvalise ruumi loomise meetodid;
  • Teine koolituspäev 25. märtsil 2023 on kogemuspäev, kavandatud on nii eneseanalüüs ja tegevuste reflektsioon ning juhendajatele suunatud Avastusraja loomine, milles sisalduvad tegevuspunktid tutvustavad raja läbijale erinevaid õpiolukordi;
  • Kolmas koolituspäev 28. aprillil 2023 on loodusharidusliku õppepäeva läbiviimine väiksele kooliõpilaste grupile, millele lisandub põhjalik refleksiooni ja tagasiside osa.


Palume registreerumisel arvestada sellega, et kuna tegu on tervikliku kursusega, siis eeldame teie osalemist kõigil üritustel, sealhulgas ka kolme ürituse vahele jäävatel aegadel kodutöödesse panustamist kursuserühmades. Juhul kui peate ühelt sündmuselt siiski puuduma, on võimalik tunnistus kursuse läbimise eest väljastada, eeldusel, et osaleja panustab kursuserühma tegevustesse ja kodutöödesse.

Registreerumine on avatud kuni 06.02.2023

Kõik kohtumised toimuvad Püha Johannese koolis, Tallinnas. Koolitajad on sellesama kooli õpetajad Anri Kivil ja Merike Metsala-Niglas ning koolijuht Liivika Simmul.

Sündmuse korraldusega tegelevad Raul Savimaa ja Jonas Nahkor Keskkonnahariduse Ühingust. Täpsed päevakavad edastame registreerunutele aegsasti siis, kui sündmused lähemale jõuavad.

Koolitust rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus ja see on osalejale tasuta. Toitlustuse hind on kogu koolitusseeria peale kokku 40€.


Lisainfo:
Eesti Keskkonnahariduse Ühing
ekhyhing@gmail.com
www.ekhyhing.ee