Kalanduse teabekeskus kutsub osalema fotokonkursil „Kalandus fotosilmas"

Autor:

Mari Kala

Kalanduse teabekeskus kutsub 7–19-aastaseid lapsi ja noori osalema fotokonkursil „Kalandus fotosilmas".
Pildid saab üles laadida aadressil Fotokonkurss.ee 30. septembrini 2021.
Konkursi ideeks on kutsuda märkama kala teekonda toidulauale ning kalandust tervikuna.

Kaamerasilma võivad jääda püügile siirduvad kalurid, kalapaadid merel või siseveekogudel, võrkude ja mõrdade püügileasetamine, õngelkäik või vähipüük pere või sõbraga, püügisaagi töötlemine, õpitoad kalandusfestivalidel, kalakasvanduste toodang või karbikasvatus – kõik kalandusega seonduv.
Ideede ammutamiseks võib vaadata kalanduse õppefilmi või külastada veebilehte kalateave.ee.

Hooandjatena ootame kaasa lööma keskkonnahariduskeskusi, klassi- ja loodusainete õpetajaid, koolide huvijuhte:
miks mitte suunata noorpõlve koos pere, klassikaaslase või sõbraga värskes õhus kalandust
jäädvustama – enim fotosid saatnud õppeasutus pälvib ka eriauhinna!

Konkursist lähemalt
Fotokonkurss.ee.
Fotokonkurss „Kalandus fotosilmas" kutsub lapsi ja noori kalandust pildistama