Info haridusasutustele keskkonnaprogrammi taotlusvooru kohta!

Autor:

Mari Kala

Head, haridusasutused!

Keskkonnaprogrammi taotlusvoorust saavad sel aastal haridusasutused toetust taotleda:

NB! Toetuse taotlemine põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemiseks aktiivõppeprogrammides toimub eraldi vooruna 2021. a aprillis. Täpsema info vooru toimumise aja ja tingimuste kohta anname märtsis. Kindlasti toimub ka eraldi infopäev!

Praeguse taotlusvooru tähtaeg on 1. märts 2021. Infopäevad toimuvad 20. jaanuaril (ringmajandus-roheline kool) ning 21. jaanuaril (keskkonnateadlikkus-laagrid ja õppepäevad ning kalandus-kalanduslaagrid). Rohkem infot ja registreerumine siin.

Uuendusena avame veebruaris toetuse taotlemise võimaluse rohetehnoloogiaalase teadlikkuse suurendamiseks õpilaste seas. Kindlasti saadame selle kohta ka rohkem infot, kui voor avaneb.