Õppeprogrammid

Kodumaiste puuliikide tundmaõppimine.

Õppepäeva põhitähelepanu on suunatud looduse tunnetamisele kõigi meelte abil.

Nõmme loodusmajas ja parkmetsas läbiviidav õppeprogramm on mõeldud eelkõige 1.klassi õpilastele esimeseks kooliväliseks õppekäiguks, aga sobib kõigile I kooliastme õpilastele.

Tutvutakse loodushelidega, võrreldakse, matkitakse, valmistatakse looduslikest materjalidest instrumente ja analüüsitakse loomade ning taimede tekitatud helisid ning rütme.

Tulge avastame koos kui kena on Saaremaa loodus ja kui kena on siin olla!

Sagadi looduskoolis tutvutakse laiemalt levinud linnuliikidega ja linnuvaatluseks vajalike vahenditega. Õpitakse, mida vaatluse ajal jälgida tuleks. Tehakse tutvust noorematele õpilastele mõeldud linnuraamatutega ning lihtsamate internetist leitavate õppematerjalidega.

Mängulises ja lastepärases vormis liikide vaheliste seoste mõistmine metsakooslustes.

Tutvumine meie metsade tavalisemate elanikega, nende eluviiside ja toitumisharjumustega.

Meie esivanemad jälgisid loodust, ennustasid ilma ja elasid sellest, mida pakkusid metsad, niidud, sood. Sellest, kui oskuslikult pandi tähele loomade käitumist, tuule suunda, päikese loojumist ja kuufaase, võis tihtipeale sõltuda viljasaak või leivategu.
Tule ja tutvu omal käel loodusega, kaasas vaid sõbrad ja seljakott!