Tartu loodusmaja suvised kalastuslaagrid

Autor:

info@teec.ee
Kalastuslaagri osaleja hoidmas kala
Tartu loodusmaja

Lisainfo

Aire Orula
5093784

Tartu loodusmaja kutsub õpilasi suvistesse kalastuslaagritesse ja püügipäevale!

  • 6.-8.07. kalastuslaager Kuremaa järve ääres Udu talus 3.-9. klassi õpilastele
  • 23.-25.07. kalastuslaager Emajõe ääres Palupõhja looduskoolis 3.-9. klassi õpilastele
  • 7.-9.08. kalastuslaager Emajõe ääres Palupõhja looduskoolis kalapüügis juba kogenud 7.-12. klassi õpilastele. Nõutav oma varustus.
  • 12.09. põhjaõngega püügi õppepäev Emajõel

Õppepäevadel keskendutakse ühe püügiviisi tutvustamisele ja praktiseerimisele. Saadakse ülevaade kalapüügi reeglitest, püüda lubatud kalaliikidest ja püügivahenditest.

Laagrites on suur osa praktilisel kalapüügil nii kaldalt kui paadist, toimub ööpüük ja varahommikune kalastusretk. Lisaks paranenud kalapüügioskustele ja mõnusale tegevusele suvises looduses, saavad osalejad teadmisi ümbritseva looduse elustikust, Eesti levinumatest kalaliikidest, kalade bioloogiast, erinevate püügivahendite kasutamisest ja hooldamisest, kalatoitude valmistamisest, keskkonnasõbralikust eluviisist, kalapüügi reeglitest ja veeohutusest. Püügiviisidest praktiseerime õngitsemist, spinningupüüki ja püüki põhjaõngega. Kel on isiklik varustus, võiksid kaasa võtta lihtkäsiõnge või käsiõnge ja spinningu ning neile juurdekuuluvad tarvikud.

Juhendajateks on kogenud kalamehed Lõuna-Eesti Kalastajate Klubist. Kel isiklik varustus puudub, saab selle laenata juhendajatelt.

Laagris osalemise tasu on 65 eurot ja õppepäeval osalemise tasu 7 eurot.

 

Lisainfo ja registreerimine: https://www.tartuloodusmaja.ee/uritused/kutsume-opilasi-suvistesse-kalastuslaagritesse-ja-puugipaevale/