Koolitused "Meri ja mets kestliku arengu hariduses"

Autor:

Tartu loodusmaja
Mereranna vaade
Tartu loodusmaja

Lisainfo

Maris Mägi
+372 515 2884

Tartu loodusmajas toimub 2020.a täiendkoolituste sari, mille keskmes on põllumajandusmaastikud, märgalad, metsad ja meri ning seda just kestliku arengu vaatenurgast. Koolituste sihtrühmaks on õpetajad, keskkonnahariduse spetsialistid, loodusgiidid, retkejuhid, loodusõppeprogrammide juhendajad ja kõik keskkonnahariduse entusiastid.

 

6.-7.08 Tartumaal „Mets ja kestliku arengu haridus“

Koolitusel keskendutakse Eesti metsadele ja inimtegevuse mõjule. Koolituse lõpuks on osalejad kogemuse võrra rikkamad ning nende metoodiline pagas on suurem, et õpilastele selgitada kestliku arengu vajadust läbi näidete ja praktiliste tööde Eesti metsade teemadel. Iga osaleja saab panustada töölehtede koostamisse ja koolituse lõpuks valmib õppematerjal. Hinnatud koolitajate poolt läbi viidavad tegevused pakuvad osalejatele rohkelt kogemusi liigiõppest kuni õpilaste väärtushinnangute kujundamiseni. Peamine rõhk on praktiliste teadmiste ja erinevate õpetamismeetodite (vaatlused, katsed, kirjeldused) omandamisel.

Väljundid:

Koolituse läbinu

 • õpib tundma metsa elurikkust ja selle muutumist seoses globaliseerumisega ja kliima muutumisega;
 • on omandanud erinevaid meetodeid, mida kasutada metsaökosüsteemi uurimiseks, kirjeldamiseks ja õpetamiseks
 • mõistab väärtustada metsa ökoloogiliste väärtuste kaitse vajalikkust.

Juhendajad:

 • Vello Keppart, bioloog ja pikaaegne metsanduse õpetaja
 • Liis Kuresoo, ELFi metsaekspert

Koolitust koordineerib Erle Tüür.

Osalustasu: 40€ (sisaldab ka majutust ja toitlustust)

Registreeru esimesel võimalusel, hiljemalt 27.07.

 

 

13.-14.08 Saaremaal TÜ Eesti Mereinstituudi Kõiguste välibaasis “Meri ja kestliku arengu haridus”

Koolitusel keskendutakse Läänemeres toimuvatele muutustele ja nende seostele inimtegevusega. Hinnatud koolitajate poolt läbiviidavad tegevused pakuvad osalejatele rohkelt oskusteavet liigiõppest, seiretööst kui ka õpilaste väärtushinnangute kujundamisest. Peamine rõhk on hiljem rakendavate teadmiste ja õpetamismeetodite (vaatlused, laboratoorsed katsed jms) omandamisel ning Läänemere trendide kohandamisel kohalikku konteksti.

Koolitusel käsitletakse põhjalikumalt järgmisi teemasid:

 • Elurikkus Läänemeres ja selle muutuste uurimine
 • Läänemere võõrliigid ja nende mõjutuste uurimine
 • Kliimamuutuste mõju Läänemere seisundile, trendid
 • Mikroplast ja selle mõju elustikule ning reostusega toime tulemise võimalused
 • Merekeskkonna hindamine ja ökosüsteemiteenused

Koolituse lõpuks on osalejad teadlikumad Läänemere trendidest elurikkuse, võõrliikide, kliimamuutuste, plastireostuse ja ökosüsteemiteenuste kontekstis ning oskavad praktiliste võtetega välja tuua muutuste põhjus-tagajärg seoseid inimtegevusega, mis lihtsustab kestliku arengu vajaduse selgitamist õpilastele Läänemere teemal. Iga osaleja saab panustada töölehtede koostamisse ja koolituse lõpuks valmib õppematerjal haridustöötajatele.

Juhendajad: 

 • PhD Mart Jüssi, MTÜ Pro Mare ekspert, kes kuulub ka Kaspia hüljeste uurimise rahvusvaheline teaduskonsortsiumisse, on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse mereprogrammi projektide hindamisrühma ekspert ja osaleb HELCOM töögruppide töös.
 • PhD Helen Orav-Kotta, TÜ Eesti Mereinstituudi vanemteadur, kes eelnevalt on olnud ka Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala loodushariduse spetsialist ning praktiseerinud ka bioloogiaõpetajana.
 • Gedy Matisen, UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti koordinaator Eestis, projektijuht ja huviringide juhendaja Tartu loodusmajas.

Transport Kõigustesse ei ole organiseeritud, majutus Asva puhkekülas.

Osalustasu: 40€ (sisaldab majutust ja toitlustust)

Registreeru esimesel võimalusel, hiljemalt 31.07.

 

2020. a sügisel toimub veel üks 2-päevane koolitus "Märgalad ja kestliku arengu haridus", täpsem info peagi https://www.tartuloodusmaja.ee/koolitused/

 

Täiendkoolituste sarja läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.