Kitsed aruniidul
Kristo Pärn

Õppeprogramm annab ülevaate erinevatest taluloomadest, lähemalt tutvume lammaste, kitsede ja kanadega. Tutvume igale eelmainitud liigile omase elutsükliga. Õpime mida keegi sööb ning kuidas kellegi eest hoolitseda, arutame, mis on erinevate taluloomade pidamise eesmärk ning milliseid saadusi keegi annab. Tutvume erinevate karjatamisviisidega, arutame, mis on ühe eelis teise ees. Liigume üle mitme erineva karjamaatüübi, vaatleme, mis taimed milliseid kasvukohti eelistavad.

 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane tunneb erinevaid koduloomi, oskab vahet teha isas- ja emasloomadel, teab mida nad vastavalt aastaajale söövad, oskab nimetada koduloomadelt saadavaid erinevaid saadusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste - Aed ja põld elukeskkonnana 

I kooliaste - Looduskeskkond, inimese mõju loodusele

Lasteaed - Mina ja keskkond

 

Meetodid:

Vaatlus, kuulamine, vestlus, aktiivõpe.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv. Õpetajatelt ja saatjatelt eeldame laste mõistliku käitumise tagamist ning vajadusel heade käitumistavade meelde tuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist mängude ja tegevuste käigus.

NB! Kuna programm toimub õues, siis jälgige palun ilmateadet ning riietuge vastavalt ilmale ja programmi toimumise asukohale!

Jalanõud saavad kindlasti mustaks, samas on võimalus neid ka ennem bussi peale minemist pesta.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

180€

Lisainfo:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Kõik programmid kohandatakse vastavalt vanuserühmale.

Läbiviimise koht:

Pärliveski Looduskool, Uuri küla

Läbiviimise asukoht:

59.50884289684, 25.595508097719

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

parliveski@gmail.com
+372 5621 1860

Programmi läbiviija:

Kristo Pärn

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Seotud failid:

Koduloomad niidul
Author:
Kristo Pärn
IMG_20200716_194246.jpg(664.58 KB)

Kitsed-lambad aruniidul

Pikk kirjeldus:

Programm algab sissejuhatava vestlusega, saame teineteisega tuttavaks. (15min)

Edasi liigume erinevate pärandmaastike vahel, vaatleme ja võrdleme eelmis(t)ega. Uurime erinevaid karjamaataimi, arutame, miks mõni sobib söödaks ja mõni mitte. Räägime erinevatest karjatusmeetoditest, erinevate kariloomade pidamise iseärasustest.   (ca 1h)

Lõkkepiknik. Räägime tulest ja toidust. (ca 30min)

Lähme koduloomadega kohtuma! Uurime, mida nad talvel söövad ja miks neile leiba ei ole hea sööta. Aga porgand on see-eest neile kommi eest:) Saame teada, kas kana on omnivoor või herbivoor ning mida need üldse tähendavad.  (ca 1h)

Programmi lõpus võtame õpitu kokku, uurime, mis meeldis ja mis meelde jäi. (15min)

 

Viimati uuendatud:

22.10.2022