placeholder
Maksumus: 1 EUR/in
Gruppi suurus: 20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

info.kabli@rmk.ee
5302 0833, 505 8242

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Metsanduslik programm tutvustab praktilisi tegevusi metsas, põhitõdesid ja mõisteid. Kuidas mõõdetakse puude kõrgust, vanust ja jämedust? Kuidas arvutatakse puude mahtu kasvavas metsas ja metsamaterjalina. Milliseid puid raieks valida ja millal üldse metsa raiuda? Programmi käigus tutvustatakse metsa eluringi. Saadakse teada, kuidas mets uueneb ja kuidas teda uuendatakse, millised on metsa majandamise viisid. Mets kui elukooslus ja hapniku tootja – kellele teda vaja on?Toimumiskoht: Kabli külastuskeskus, Laiksaares väljavalitud metsakvartalid, Rae järve matkarada, Kilingi-Nõmme metsarada,

Viimati uuendatud:

20.03.2020