Apis mellifera
Allikas: Wikimedia

Programm põhineb muuseumi püsinäitusel “Mesindus Eestis”. Kuidas on mesindus ajalooliselt arenenud ja milline on see praegu? Uurime mesilast, mesinike tööd ja tööriistu ja tarutüüpe, süveneme mesindussaadustesse: suir, taruvaik, õietolm, mesilasema toitepiim; õietolmu ja suiraterasid vaatleme ka mikroskoobi all. Meisterdame tehiskärjest küünla ja I kooliastme osalejad saavad kaasa töövihiku "Kärje-Kärdi ja Mee-Meeli meeraamat". Teadmisi kinnistavad rühmatöö ja videod nüüdisaegsest mesindusest, kaasa arvatud linnamesindusest. Rõhutame mesilaste kui tolmeldajate tähtsust looduses ning leiame võimalusi, kuidas igaüks meist mesilaste elukeskkonna parandamisele kaasa aidata saab.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Osaleja:
1) kirjeldab mesilassülemi elukorraldust, mesiniku tööd ja mesilaste  tähtsust toiduahelale. 
2) proovib ja võrdleb erinevaid mesindussaadusi (erinevad meed, suir,  taruvaik, õietolm jm); selgitab nende tervislikkust ja kasutusvõimalusi.  
3) pakub välja võimalusi mesilaste elukeskkonna parandamiseks ja  mesilaste arvukuse suurendamiseks.  

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmis lõimuvad loodusained, ajalugu, sotsiaalained, võõrkeel, ettevõtlusõpetus.

Meetodid:

Rühmatöö töölehega näitusel; praktilised tegevused: maitsmine, valmistamine; videod (II ja III kooliaste "Pealtnägija" klipp mee võltsimisest; I kooliaste ETV multifilm "Meemeistrite linn"); tagasiside ja refleksioon Mentimeter (II ja III koolaste, I kooliastmele suuliselt). 

Juhis õpetajale:

Eelteadmised ei ole tingimata vajalikud, sest käsitleme teemasid kohapeal põhjalikult.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

5€

Lisainfo:

Saame vastu võtta 2 gruppi korraga (50). 

Saatjad osalevad programmis tasuta. 

Meie juures on võimalik ette tellida ka grupitoitlustus, palun vaadake menüüd siit

Läbiviimise koht:

Muuseum asub endises mõisas, tegevused toimuvad erinevates hoonetes. Kui aastaaeg võimaldab, teeme ringi ka muuseumi aeda ja mõisaparki tolmlemist vajavate taimedega tutvuma.

Läbiviimise asukoht:

58.3131678, 26.7200479

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Muuseumipedagoogid

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Mesiniku töö
Author:
Allikas: Vikipeedia
Beekeeper_keeping_bees_vikipeedia.jpg(5.67 MB)

Mesindus on muutumas väga populaarseks ka linnades. Osalejad saavad teadmised linnamesindusest.

Pikk kirjeldus:

Tartu lähedal Ülenurmel saavad lapsed teada, kuidas on mesindus ajalooliselt arenenud ja milline on see praegu? Programm põhineb muuseumi püsinäitusel “Mesindus Eestis”. Uurime mesilast, mesinike tööd ja tööriistu ja tarutüüpe, süveneme mesindussaadustesse: suir, taruvaik, õietolm, mesilasema toitepiim; õietolmu ja suiraterasid vaatleme ka mikroskoobi all. Meisterdame tehiskärjest küünla ja I kooliastme osalejad saavad kaasa töövihiku "Kärje-Kärdi ja Mee-Meeli meeraamat". Teadmisi kinnistavad rühmatöö ja videod nüüdisaegsest mesindusest, kaasa arvatud linnamesindusest. Rõhutame mesilaste kui tolmeldajate tähtsust looduses ning leiame võimalusi, kuidas igaüks meist mesilaste elukeskkonna parandamisele kaasa aidata saab. Programm “Maagilised mesilased” aitab mesilasi ja mesilaste olulisust paremini tundma õppida. 

Viimati uuendatud:

30.06.2020