Juhis õpetajale:

ÕPETAJA MEELESPEA ehk loodusõppeprogrammi tingimused: 1. Vastutava õpetaja kohustus on kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja saatjaid eelnevalt programmiga seonduvast teavitada (toimumisaeg; programmi sisu; riietus jne). Eelteavitus on oluline, et grupp suudaks kinni pidada kellaaegadest ning üritus igati õnnestuks. 2. Grupi suurus ühe RMK juhendaja kohta on maksimum 20 last. Grupi kohta on vajalik kahe täiskasvanud õpetaja / saatja olemasolu. 3. Grupi juht ja saatjad osalevad programmides algusest lõpuni ning teevad koostööd looduskeskuse juhendajaga, kes suunab programmi läbiviimist. Grupi juht ja saatjad on juhendajale vajadusel abiks. 4. Grupi juht ja saatjad vastutavad selle eest, et programmis osalejad järgivad juhendaja korraldusi ja hoiatusi, samuti tagavad nad korra programmi toimumise ajal ning hoolitsevad selle eest, et programmis osalejad ei kaldu kõrvale etteantud liikumismarsruutidest, ei prügista loodust, ei häiri loodust programmi läbiviimiseks mittevajalikul moel ega tegutse vastuolus muude üldkehtivate käitumisreeglitega. 5. Vastutav õpetaja kinnitab, et osalejate tervislik seisund lubab neil programmis osaleda. Asjad, mis tuleks kaasa võtta: 1. Soojad ilmastikukindlad riided ja jalanõud – palume grupi juhil riietust kontrollida enne väljasõitu; 2. Oma jook ja toit, oma matkanõud – soovituslikult taaskasutatavad nõud; keeratava korgiga jooginõu; soovituslikult joogina organismile vajalik vesi. Asjad, mida pole vaja kaasa võtta või pole neid lubatud programmi ajal kasutada: 1. Elektroonilised muusikakuulamis- ja mängimisvahendid; 2. Programmivälised mängud ja mängimisvahendid; 3. Terariistad; 4. „Rämpstoit” (krõpsud, limonaadid, Coca-Cola jne).

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Siseruumides

Maakond:

Võrumaa

Otsekontakt:

info.pahni@rmk.ee
501 9564, 5691 0529

Programmi läbiviija:

RMK Pähni külastuskeskus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Liblikad kuuluvad meie suvede juurde. Aga neist rohkem teada saada võib igal aastaajal. Põnevad putukad on need liblikad. Neid on tuhandeid, igaühel oma kombed ja tavad, toit ja tiivakiri, igaühel inimese poolt pandud nimigi. Aga kõigil on kuus jalga ja sellepärast nad putukad ongi. Õpime selgeks liblika eluringi (arengutsükkel) ja välisehituse. Vaatame filmi liblikatest, mängime erinevaid teemaga seotud mänge.
Maksumus: Soodushind 1 euro õpilase kohta, tavahind 70 eurot

Viimati uuendatud:

20.03.2020