placeholder
Maksumus: 1 EUR/in
Gruppi suurus: 20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

4 tundi

Toimumise aeg:

Kevad

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

info.matsalu@rmk.ee
472 4236; 507 7369

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Matsalu rahvuspark on üks tähtsamaid ja tuntumaid linnualasid Eestis. Aprillis ja mais on Matsalu linnuriik eriti rikkalik. Siin näeb rohkearvuliselt rändlinde, kelle jaoks siinsed rannaniidud ja madalad merelahed on üksnes toitumisala ning turvaline puhkepaik nende pikal rändeteel. Samal ajal on häälekad ka kohalikud pesitsejad. Programmi käigus õpitakse  tundma levinumaid linnuliike s.h rändlinde, kes tegutsevad ja elavad märgaladel; vaadeldakse ja osatakse ära tunda inimtegevuse jälgi looduses ja hinnatakse selle mõju linnustikule. Kas inimtegevus on lindude jaoks üksnes ohutegur?Toimumiskoht: Matsalu külastuskeskuses ja Penijõe matkarada või väljasõit Keemu linnuvaatlustorni (vajalik grupi transpordi olemasolu, lisandub ca 45 km).

Viimati uuendatud:

20.03.2020