Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

35

Läbiviimise koht:

Tartu Observatooriumi siseruumid

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

visit@to.ee
+372 696 2507

Programmi läbiviija:

Triin Sumberg ja Anu Tuvikene

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi sisuks on tutvustada kaugseire olemust ning selle erinevaid uurimisobjekte ning nähtusi, andes ülevaate kaugseire teadusvaldkonna ja rakenduste tulevikuperspektiividest. Isevalmistatud spektromeetriga uuritakse erinevate pindade kiirgus- ja neeldumisspektreid. Õppeprogrammi jooksul teevad osalejad rühmatöid ning ettekande rühma teemast. Teoreetilise osa lõpetuseks korraldame viktoriini. Praktilise tööna valmistatakse ja katsetatakse spektromeetrit. Koostatud on eraldi aktiivõppeprogrammid III ja IV kooliastmele. Õpitulemused. Õpilane: - teab olulisemaid kaugseire põhitõdesid ja mõisteid; - mõistab kaugseire olulisemaid uurimisobjekte ja nähtusi ning nende eripärasid; - mõistab teadusvaldkonna meetodite põhimõtteid; - analüüsib spektromeetriga saadud spektreid; - arendab suulist eneseväljendusoskust, - lõimib erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskuseid; - väärtustab keskkonda ja mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles. 5. Seotus õppekavaga: Geograafia Bioloogia Füüsika Matemaatika Eesti keel 6. Õppeprogrammi algusaega saab valida kella 9.30 - 11.30-ni. 7. Võimalus tellida õppeprogrammile eelnevalt või järgnevalt toitlustamist.
Maksumus: Grupi hind 385 eurot.

Viimati uuendatud:

20.03.2020