placeholder

Soolajärved

Õpieesmärk: Õppeaine „Limnoloogia ja hüdrokeemia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile põhilised teadmised soolajärvedest, nende kujunemisest ja iseärasustest võrreldes mageveejärvedega. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine auditooriumivälist omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd.

Märksõnad: soolsus, soolajärv, evaporiidid, ajutised järved

Õpiobjekti läbinu:

• Omab baasteadmisi soolajärvedest ja nende kujunemise iseärasustest.
• Tunneb tähtsamaid soolajärvi maailma eri paigust.
• On kursis soolajärvi puudutava limnoloogilise terminoloogiaga.
• Oskab selgitada kõrge soolsuse mõju järve hüdrokeemilisele reziimile, elustiku liiglisele koosseisule ja ökosüsteemi toimise iseärasustele.
• Saab peale õppematerjali omandamist oma teadmisi kontrollida enesetestiga.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Toomas Kõiv, Eesti Maaülikool, PKI, Limnoloogiakeskus

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020