placeholder

Meromiktilised järved

Õpieesmärk: Õppeaine „Limnoloogia ja hüdrokeemia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile algteadmised meromiktilistest järvedest, nende ökosüsteemist ja erinevustest võrreldes muude pinnaveekogudega. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd.

Märksõnad: kihistumine, tsirkulatsioon, meromiktiline järv, meromiksia, stagnatsiooniperiood

Õpiobjekti läbinu:

• Omab algteadmisi järvede segunemis- ja kihistumisprotsessidest.
• Tunneb meromiktilisi järvi ja nende tekkeviise.
• Oskab selgitada osalise ja täieliku meromiksia mõju järve hüdrokeemilisele ja -bioloogilisele režiimile.
• On kursis valdkonna terminoloogiaga
• Saab peale õppematerjali omandamist  oma teadmisi kontrollida enesetestiga

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Toomas Kõiv, Eesti Maaülikool, PKI, Limnoloogiakeskus

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020