placeholder

Järvenõgude tekkeviisid

Õpieesmärk: Õppeaine „Limnoloogia ja hüdrokeemia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile algteadmised järvetekkest ja erinevat tüüpi järvenõgude kujunemisest. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine auditooriumivälist omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd.

Märksõnad: järveteke, järvenõgu

Õpiobjekti läbinu:

• Omab algteadmisi järvetekke protsessist
• Tunneb peamisi järvenõgude kujunemisviise maailma eri paigust
• On kursis valdkonna terminoloogiaga
• Oskab selgitada järvenõo kujunemisviisi mõju järve eluea pikkusele ja ökosüsteemi toimimise iseärasustele
• Saab peale õppematerjali omandamist oma teadmisi kontrollida enesetestiga

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Toomas Kõiv, Eesti Maaülikool, PKI, Limnoloogiakeskus

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020