placeholder

Järvede ontogenees

Õpieesmärk: Õppeaine „Limnoloogia ja hüdrokeemia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile algteadmised erinevat tüüpi Eesti järvede arenguteedest. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine auditooriumivälist omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd.

Märksõnad: järvede ontogenees, limnoloogiline tüüp, maastumine, järvede arenguteed, järvede vananemine, eutrofeerumine, miksotrofeerumine

Õpiobjekti läbinu:

• Omab baasteadmisi järvede looduslikust ja antropogeensest ontogeneesist.
• Tunneb peamisi järvede vananemist põhjustavaid tegureid.
• Teab Eesti järvede tähtsamaid arenguteid.
• On kursis valdkonna limnoloogilise terminoloogiaga
• Oskab prognoosida järve arengut lähtuvalt limnoloogilisest tüübist, kliimamõjudest ja valgala iseärasustest.
• Saab peale õppematerjali omandamist oma teadmisi kontrollida enesetestiga

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Toomas Kõiv, Eesti Maaülikool, PKI, Limnoloogiakeskus

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020