placeholder

HAPNIK JÄRVEDES

Õpieesmärk: Õppeaine „Limnoloogia ja hüdrokeemia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile baasteadmised gaaside lahustumisest vees ja hapniku rollist järve ökosüsteemis. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd.

Märksõnad: gaasid, hapnik, hingamine

Õpiobjekti läbinu:

• Omab algteadmisi gaaside lahustumise iseärasustest

• Tunneb hapnikujaotuse iseärasusi järvedes ning oskab seletada nende tekkepõhjusi

• Oskab selgitada vee hapnikusisalduse ning selle dünaamika mõju järve elustikule ja ökosüsteemi kui terviku toimimise iseärasustele

• On kursis valdkonna terminoloogiaga

• Saab peale õppematerjali omandamist oma teadmisi kontrollida enesetestiga

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Toomas Kõiv, Eesti Maaülikool, PKI, Limnoloogiakeskus

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020