placeholder

Lisainfo:

Autotroofne toitumine Õpieesmärk: Õppeaine „Üldine hüdrobioloogia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile algteadmised peamistest toitumistüüpidest ja autotroofse toitumise iseärasustest vesikeskkonnas. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine auditooriumivälist omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd. Märksõnad: toitumine, toitumistüübid, toiteained, limitatsioon, autotroofne toitumine, fotosüntees, kemosüntees, eufootiline ja afootiline kiht, kompensatsioonipunkt Õpiobjekti läbinu: • omab algteadmisi toitumisest ja erinevatest toitumistüüpidest hüdrosfääris; • teab vesikeskkonnas toimuva fotosünteesi iseärasusi ning oskab seletada veekogude  valgus-, soojus- ja keemilist režiimi mõju fotosünteesile; • tunneb erinevaid kemosünteesi võimalusi veekogudes ning oskab neid seostada vastavate ökoniššidega; • tunneb peamisi toiteaineid ning omab ülevaadet nende ringest veekogus; • on kursis valdkonna terminoloogiaga; • saab peale õppematerjali omandamist oma teadmisi kontrollida enesetestiga

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Toomas Kõiv, Eesti Maaülikool, PKI, Limnoloogiakeskus

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
maris.rattas
Muld_joonised.pdf(4.72 MB)
Author:
maris.rattas
Tooleht_muld.pdf(190.43 KB)
Author:
maris.rattas
Tootuba_Muld-ja-pinnakate.pdf(207.28 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.03.2020