placeholder

Autotroofne toitumine

Õpieesmärk: Õppeaine „Üldine hüdrobioloogia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile algteadmised peamistest toitumistüüpidest ja autotroofse toitumise iseärasustest vesikeskkonnas. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine auditooriumivälist omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd.

Märksõnad: toitumine, toitumistüübid, toiteained, limitatsioon, autotroofne toitumine, fotosüntees, kemosüntees, eufootiline ja afootiline kiht, kompensatsioonipunkt

Õpiobjekti läbinu:

• omab algteadmisi toitumisest ja erinevatest toitumistüüpidest hüdrosfääris;
• teab vesikeskkonnas toimuva fotosünteesi iseärasusi ning oskab seletada veekogude  valgus-, soojus- ja keemilist režiimi mõju fotosünteesile;
• tunneb erinevaid kemosünteesi võimalusi veekogudes ning oskab neid seostada vastavate ökoniššidega;
• tunneb peamisi toiteaineid ning omab ülevaadet nende ringest veekogus;
• on kursis valdkonna terminoloogiaga;
• saab peale õppematerjali omandamist oma teadmisi kontrollida enesetestiga

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Toomas Kõiv, Eesti Maaülikool, PKI, Limnoloogiakeskus

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020