puhta vee ABC töölehed

Trükis on mõeldud 1.–12. klassi õpilastele õppekava läbiva teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” õpetamisel täiendava lisamaterjalina. Lisaks 10-le töölehele on trükises toodud ära ka enamiku ülesannete võimalikud vastused.

Lisainfo:

Trükise väljaajandmist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaamet, Ülesanded koostas: Merle Kiviselg Illustratsioonid: Rein Kütt Kaasa aitasid: Piret Eensoo, Maris Kivistik, Helle Kont

Formaat:

Tööleht

Seotud failid:

Author:
Keskkonnaamet
Puhta_Vee_ABC_toolehed_A4_07_09_2011.pdf(1.79 MB)
Author:
Keskkonnaamet
Puhta_Vee_ABC_toolehed_A4_RU.pdf(1.83 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

01.09.2020