placeholder

Teaduskeskus AHHAA noorteõhtud on korraldatud koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega III kooliastme õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Noorteõhtute eesmärgiks on innustada noori keskkonnateemadel aktiivselt kaasa mõtlema ja tegutsema, sellest tulenevalt on projekti tegevused igati noori kaasavad ja avatud arutelu tekitav. Projekti eesmärkide täitmiseks viidi läbi noortega kahe projekti sündmuse raames läbi arutelu soodustav osalusmäng DECIDE, animatsioonifilmi loomise töötuba ning sellele järgnev keskkonnateemalise (energiamajanduse või jäätmekäitluse) lühifilmi kokkupanek.

Noorteõhtute raames valminud filmidega on võimalik tutvuda YouTube kanalis:

  1. Jäätmekäitluse teemalised animatsioonid siit
  2. Energiamajanduse teemalised animatsioonid siit

 

 

Lisainfo:

Projekt "Teaduskeskus AHHAA NOORTEÕHTUD III kooliastme õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks" toimus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

SA Teaduskeskus AHHAA

Formaat:

Video

Seotud failid:

Autor:
AHHAA keskus
DECIDE_energiamajandus.pdf(497.51 KB)
Autor:
AHHAA keskus
Animatsiooni-loomine_juhend.pdf(2.3 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

28.09.2020