placeholder

Ettevõtete ressursitõhususe" meetme raames koolitab Keskkonnaministeerium ressursikasutuse analüüsi spetsialiste. Ressursikasutuse analüüsi viib spetsialist läbi koostöös ettevõttega. Analüüs toob välja parandusettepanekud ja soovitused, millest lähtuvalt saab ettevõte taotleda investeeringutoetust. Analüüse ja taotlusi hindab Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes teeb rahastamisotsuse.

Lisainfo:

Toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaministeerium 2018

Formaat:

Video

Kirjeldavad märksõnad:

Viimati uuendatud:

17.08.2020