placeholder

2014 aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitliga pärjatud haava puitmassi tootja Estonian Cell otsib pidevalt võimalusi ressursside kokkuhoiuks. Alates 2015. aastast on Estonian Cell asendanud iga kuu üle 30% (aastal 2017 üle 40%) tootmises vajatud maagaasist enda tootmisjääkidest toodetud biogaasiga, vähendades selliselt nii kulusid kui ka sõltuvust maagaasi hinnast. Eelkõige otsitakse Estonian Cellis aga võimalusi energiakulude vähendamiseks. Ressursikasutuse analüüs aitab kõik tootmise sisend- ja väljundandmed kokku koondada ning toob välja potentsiaalsed kokkuhoiu võimalused. Säästuprojektidele saab Estonian Cell läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse küsida ressursitõhususe toetust.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaministeerium 2017

Formaat:

Video

Viimati uuendatud:

17.08.2020