placeholder

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) ning Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskuse toel toimunud koolitusprojekti “Formaal- ja mitteformaalhariduse asutuste ja ülikoolide koostöö säästva arengu hariduse õppeprogrammide ettevalmistamiseks ja kvaliteedi monitoorimiseks – pilootprojekt” eesmärkideks oli tõhustada riikliku õppekava läbiva teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” täitmist formaal- ja mitteformaalhariduse õppeasutuste koostöös. Projekti käigus arendati ülikoolide õppejõudude-teadurite (Elina Malleus, Grete Arro, Liisa Puusepp, Mihkel Kangur) kaasabil õpetajate ja keskkonnahariduskeskuste juhendajate koostöö oskuseid teaduspõhiste säästva arengu haridust toetavate õppeprogrammide- ja materjalide ettevalmistamisel.

Kursus loodi eeldusega, et selle läbinu:

  • oskab koostada õppeprogramme ja -materjale ning valida meetodeid kool-keskkonnahariduskeskus partnerluses jätkusuutliku arengu hariduse kontekstis;
  • oskab tõhusalt läbi viia jätkusuutlikkuse pädevuse kujunemist toetavat koolitundi kool-keskkonnahariduskeskus partnerluses;
  • teab, millele tuleks tähelepanu pöörata ökoloogia valdkonna mõistete arengu ning püsivate ja ülekantavate teadmiste kujunemise toetamisel;
  • teab, kuidas programmi võimaluste piires toetada õpilaste motivatsiooni ökoloogia temaatikaga tegelemisel;
  • oskab hinnata oma läbiviidud tunni tõhusust, kasutades selleks teaduspõhiseid hindamismetoodikaid ja teadmisi õppimisest ja arengust.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Grete Arro, Mihkel Kangur, Elina Malleus, Liisa Puusepp

Formaat:

Kogumik

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
keskkonnaharidus
SÄÄSTVA ARENGU HARIDUST TOETAVAD ÕPPEPROGRAMMID.pdf(402 KB)

Viimati uuendatud:

22.05.2020