meri ja kestliku arengu haridus
Tartu loodusmaja

2019.-2020. a korraldas Tartu loodusmaja koolituskeskus 2-päevaste koolituste sarja, mille eesmärk oli õpetajatele, juhendajatele ja keskkonnahariduse spetsialistidele anda uusi teadmisi ja tunnetust Eesti elurikkusest ning pakkuda võimalusi, kuidas õppetöös luua seoseid kestliku arengu ja kliimamuutustega.

Toimusid järgnevad koolitused, mille materjalid on nüüd huvilistele saadavad:

 • „Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus“
 • „Mets ja kestliku arengu haridus“
 • „Soomaastikud ja kestliku arengu haridus“
 • “Meri ja kestliku arengu haridus”

Koolituse peamine rõhk oli praktiliste teadmiste ja erinevate õpetamismeetodite (vaatlused, katsed, kirjeldused) omandamisel. Koolitajate poolt läbi viidud tegevused pakkusid osalejatele rohkelt kogemusi liigiõppest kuni õpilaste väärtushinnangute kujundamiseni. Iga osaleja sai panustada töölehtede koostamisse ja koolituse lõpuks valmis õppematerjal.

 

Koolitus “Meri ja kestliku arengu haridus” materjalid

Koolitusel keskenduti Läänemeres toimuvatele muutustele ja nende seostele inimtegevusega. Koolituse lõpuks olid osalejad teadlikumad Läänemere trendidest elurikkuse, võõrliikide, kliimamuutuste, plastireostuse ja ökosüsteemiteenuste kontekstis ning oskasid praktiliste võtetega välja tuua muutuste põhjus-tagajärg seoseid inimtegevusega, mis lihtsustab kestliku arengu vajaduse selgitamist õpilastele Läänemere teemal.

Koolitusel käsitleti põhjalikumalt järgmisi teemasid:

 • Elurikkus Läänemeres ja selle muutuste uurimine
 • Läänemere võõrliigid ja nende mõjutuste uurimine
 • Kliimamuutuste mõju Läänemere seisundile, trendid
 • Mikroplast ja selle mõju elustikule ning reostusega toime tulemise võimalused
 • Merekeskkonna hindamine ja ökosüsteemiteenused

Juhendajad: 

 • PhD Mart Jüssi, MTÜ Pro Mare ekspert, kes kuulub ka Kaspia hüljeste uurimise rahvusvaheline teaduskonsortsiumisse, on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse mereprogrammi projektide hindamisrühma ekspert ja osaleb HELCOM töögruppide töös.
 • PhD Helen Orav-Kotta, TÜ Eesti Mereinstituudi vanemteadur, kes eelnevalt on olnud ka Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala loodushariduse spetsialist ning praktiseerinud ka bioloogiaõpetajana.
 • Gedy Matisen, UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti koordinaator Eestis, projektijuht ja huviringide juhendaja Tartu loodusmajas.

Lisainfo:

Koolituse väljatöötamist ja toimumist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Lisainfo:

Maris Mägi
projektijuht, koolitusspetsialist
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
+372 515 2884

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

Formaat:

Kogumik

Seotud failid:

Autor:
Tartu loodusmaja
Koolitusmaterjalide_kogumik_Meri_ja_KAH.pdf(2.16 MB)

Viimati uuendatud:

18.12.2020