placeholder

Lisainfo:

Eesti loodus on väga rikas mitmesuguste märgalade poolest. Mida märgalade all mõeldakse ja kuidas on meie märgalad väärtuslikud ka rahvusvaheliselt, saate teada alljärgnevas ettekandes ja  lisafailis. Koostatud materjal on mõeldud kasutamiseks loodusainete tundides põhikooli II astmes.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaamet

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
Mari Kala
Margalad-Eestis-2017.pdf(2.67 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.03.2020