placeholder

Eesti loodus on väga rikas mitmesuguste märgalade poolest. Mida märgalade all mõeldakse ja kuidas on meie märgalad väärtuslikud ka rahvusvaheliselt, saate teada alljärgnevas ettekandes ja  lisafailis. Koostatud materjal on mõeldud kasutamiseks loodusainete tundides põhikooli II astmes.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaamet

Formaat:

Esitlus

Seotud failid:

Autor:
Keskkonnaamet
Margalad-Eestis-2017.pdf(2.67 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

03.09.2020