placeholder

Vett kui elukeskkonda ning Läänemerega seotud liike tutvustav programm 8.-9. klassile (muukeelsetele lastele).

Lisainfo:

Kahepäevase keskkonnaharidusliku õppeprogrammi väljatöötamist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) projekti nr 6048 „Keelekümbluse metoodikal põhinevad keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Ida-Virumaa koolidele“ raames

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

marko@silmalk.ee
56 678 621

Materjali autor:

Silma Õpikoda 2014

Formaat:

Juhend

Seotud failid:

Autor:
Silma Õpikoda
veeprogramm.pdf(812.47 KB)

Keskus:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

13.08.2020