placeholder

Lisainfo:

Õppematerjal ÜRO kestliku (säästva) arengu eesmärkidest on koostatud Rohelise kooli programmi koolidele. Õppematerjal sobib kasutamiseks 7.-12.klasside õpilastega lõimituna erinevatesse õppeainetesse ning eraldi 35-tunnise valikainena "Kestlik areng". Eesmärgiks on tutvustada ÜRO kestliku arengu eesmärke ja algatada arutelu. Link: http://hared.ee/sdgjuhised

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Georg Aher, Helen Tuusti, Martin Aher, Urmas Lekk

Seotud failid:

Author:
Mari Kala
ringmajandus.jpg(73.4 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.03.2020