kestlik areng 2030

Õppematerjal ÜRO kestliku (säästva) arengu eesmärkidest on koostatud Rohelise kooli programmi koolidele.
Õppematerjal sobib kasutamiseks 7.-12.klasside õpilastega lõimituna erinevatesse õppeainetesse ning eraldi 35-tunnise valikainena "Kestlik areng". Eesmärgiks on tutvustada ÜRO kestliku arengu eesmärke ja algatada arutelu.

Lisainfo:

 1. Tööjuhis: Kaotada kõikjal vaesus. Lõiming: Inglise keel, ühiskonnaõpetus, kunst.

 2. Tööjuhis: Näljahäda kaotamineLõiming: Bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetus, eesti keel.

 3. Tööjuhis: Tervis ja heaoluLõiming: Ühiskonnaõpetus, bioloogia.

 4. Tööjuhis: Kvaliteetne haridusLõiming: Karjääriõpetus, ajalugu, geograafia.

 5. Tööjuhis: Sooline võrdõiguslikkusLõiming: Ühiskonnaõpetus, inglise keel, bioloogia, arvutiõpetus, põhikooli loodusõpetus.

 6. Tööjuhis: Puhas vesi ja sanitaariaLõiming: Ajalugu, bioloogia ja ühiskonnaõpetus.

 7. Tööjuhis: Jätkusuutlik energiaLõiming: geograafia, matemaatika, kunstiõpetus, eesti keel, ühiskonnaõpetus.:

 8. Tööjuhis: Tööhõive ja majanduskasvLõiming: Ühiskonnaõpetus, majandusõpe, matemaatika.

 9. Tööjuhis: Tööstus, taristu ja innovatsioonLõiming: Ühiskonnaõpetus, loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond, rakenduste loomise ja programmeerimise alused, globaliseeruv maailm.

 10. Tööjuhis: Ebavõrdsuse vähendamineLõiming: Geograafia, majandusõpe, bioloogia, inglise keel.

 11. Tööjuhis: Jätkusuutlikud linnad ja asumidLõiming: Ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia.

 12. Tööjuhis: Säästlik tootmine ja tarbimineLõiming: Geograafia, ühiskonnaõpetus, eesti keel, kunstiõpetus.

 13. Tööjuhis: Kliimamuutuste vastased meetmedLõiming: Bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetus, tehnoloogiaõpetus.

 14. Tööjuhis: Ookeanid ja mereressursidLõiming: Majandusõpe, geograafia, bioloogia, eesti keel .

 15. Tööjuhis: Maa ökosüsteemidLõiming: Bioloogia.

 16. Tööjuhis: Rahumeelsed ja kaasavad institutsioonidLõiming: Inglise keel, ühiskonnaõpetus.

 17. Tööjuhis: Üleilmne koostööLõiming: Geograafia, ühiskonnaõpetus, ettevõtlusõpetus.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Georg Aher, Helen Tuusti, Martin Aher, Urmas Lekk

Formaat:

Tööleht

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

10.08.2020