placeholder

Võõrliigiks nimetatakse liiki, alamliiki või ka madalamat taksonoomilist üksust, mis on toodud sisse väljapoole levikuala, kus liik on elutsenud minevikus või kaasajal. Tegu on liigiga, mis on sattunud vaadeldava piirkonna ökosüsteemidesse inimese kaasabil.

Võõrliike jagatakse tihti tahtlikult ja tahtmatult sisse toodud liikideks. Tahtlikult tuuakse sisse enamasti koduloomi või kultuurtaimi. Tahtlikult on sisse toodud ka majanduslikult kasulikke liike. Selliseid võõrliike, mis hakkavad uues kohas eriti ulatuslikult levima ja kahjustavad olemasolevaid kooslusi, nimetatakse invasiivseteks võõrliikideks. Näiteks ameerika naarits on Euroopa loodusele palju kahju tekitanud viieskohaliku euroopa naaritsa väljasuremisäärele. Euroopa naarits on kõige haruldasem imetaja Eestis. Euroopa naaritsa populatsioonide vähenemist märgati juba 18nda sajandi keskel Saksamaal. 1930-1950 suri Euroopa naarits välja Poolas, Ungaris, Tšehhoslovakkias ja arvatavasti ka Bulgaarias. Eestis märgati nende arvukuse kiiret langust 1980-ndatel ning 90-ndateks olid alles vaid üksikud populatsioonid.

Lisainfo:

Keskkonnaridusliku sisuga õppeklipid jagunevad üheksa peateema alla: “Ökoloogilised põhiprotsessid”, “Ilm ja kliima”, “Eesti looduse arengulugu”, “Elurikkus ja looduskaitse Eestis”, “Eesti loodusvarad ja nende kasutamine”, “Tarbimine”, “Keskkonnaprobleemid”, “Säästev areng ühiskonnas”, “Universumi ja elu evolutsioon”.

2-5-minutiliste, lavastuslike lühifilmide ülesehitus on läbi kõikide teemade ühesugune: esimeses osas saab (ka üle võlli) nalja, lõpuosas esitab näitleja teemakohase teadusliku definitsiooni ning toob mõne näite. Selline lahendus peaks kõnetama koolitunnis istuvaid põhikooli vanema astme õpilasi, aga laiemalt ka kõiki neid, kel oma elus keskkonnateemadega kokkupuudet on. Ehk siis- meid kõiki.

Klippidel on ka venekeelsed subtiitrid, klippide kogupikkuseks on 3 tundi ja 45 minutit.

Režissöör/Stsenarist Rasmus Merivoo, operaator Mattias Veermets, kunstnik Helen Ehandi, tegevprodutsent Maario Masing. Näitlejad Merle Palmiste, Paul Laasik, Jim Ashilevi, Marek Tammets, Roland Treima, Kristiina Rebane jt. Produtsendid Ylle Rajasaar, Pelle Vellevoog.

Sari on valminud Euroopa Sotsiaalfondi keskkonnaameti programmi "Keskkonnahariduse arendamine" toel.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Fookus-Pookus OÜ 2015

Formaat:

Video

Seotud failid:

Autor:
Fookus-Pookus OÜ
18 Võõrliigid Eestis tööleht.pdf(591.04 KB)
Autor:
Fookus-Pookus OÜ
18 Võõrliigid Eestis.pdf(594.22 KB)

Viimati uuendatud:

14.08.2020