placeholder

Asustuse all mõeldakse üldiselt ajutist või alalist kogukonda, kus inimesed elavad või elasid. Asustuse alla käivad erinevad terminid, nende seas külad, alevid, linnad jne. Suurimad asustused on linnad ning neid ümbritsevad linnastunud alad. Valglinnastumine: Läbi ajaloo on linnadega alati kaasas käinud valglinnastumine. Rikkad kesklinna elanikud on liikunud väiksema asustustihedusega äärlinnadesse juba antiikajast peale. Industriaalajal hakkasid linnad väga kiirelt kasvama kasvama ning palju inimesi liikus maalt linna, leides kodu peamiselt kesklinna. Sel ajal langes asustustihedus kesklinnast kaugenedes väga kiirelt. Majanduskasvu ning ühistranspordi taristu arenguga hakkasid inimesed (eriti keskklass) kesklinnast väljapoole äärelinnadesse kolima. Ühistransport ja autode lai levik võimaldas neil tööl siiski käia linna keskuses, ent eeslinnades oli asustus hõredam ja seetõttu ka elukvaliteet parem.

Lisainfo:

Keskkonnaridusliku sisuga õppeklipid jagunevad üheksa peateema alla: “Ökoloogilised põhiprotsessid”, “Ilm ja kliima”, “Eesti looduse arengulugu”, “Elurikkus ja looduskaitse Eestis”, “Eesti loodusvarad ja nende kasutamine”, “Tarbimine”, “Keskkonnaprobleemid”, “Säästev areng ühiskonnas”, “Universumi ja elu evolutsioon”.

2-5-minutiliste, lavastuslike lühifilmide ülesehitus on läbi kõikide teemade ühesugune: esimeses osas saab (ka üle võlli) nalja, lõpuosas esitab näitleja teemakohase teadusliku definitsiooni ning toob mõne näite. Selline lahendus peaks kõnetama koolitunnis istuvaid põhikooli vanema astme õpilasi, aga laiemalt ka kõiki neid, kel oma elus keskkonnateemadega kokkupuudet on. Ehk siis- meid kõiki.

Klippidel on ka venekeelsed subtiitrid, klippide kogupikkuseks on 3 tundi ja 45 minutit.

Režissöör/Stsenarist Rasmus Merivoo, operaator Mattias Veermets, kunstnik Helen Ehandi, tegevprodutsent Maario Masing. Näitlejad Merle Palmiste, Paul Laasik, Jim Ashilevi, Marek Tammets, Roland Treima, Kristiina Rebane jt. Produtsendid Ylle Rajasaar, Pelle Vellevoog.

Sari on valminud Euroopa Sotsiaalfondi keskkonnaameti programmi "Keskkonnahariduse arendamine" toel.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Formaat:

Video

Seotud failid:

Autor:
Fookus-Pookus OÜ
38 Asustus ja valglinnastumine tööleht.pdf(572.43 KB)
Autor:
Fookus-Pookus OÜ
38 Asustus ja valglinnastumine.pdf(595.91 KB)

Viimati uuendatud:

14.08.2020