placeholder

Aastaajad on viis jaotada aastat suurte muutuste järgi, mis toimuvad ilmas, ökoloogias ja päeva pikkuses ning mis tulenevad päikese aastasest tiirlemisest ümber päikese ning Maa telje kaldenurgast. Ilmaks nimetatakse igapäevast atmosfääri olekut (täna on külm ja homme sajab vihma). Kliimaks kutsutakse aga atmosfääri oleku keskmist üle väga pika aja (näiteks viimase 100 aasta jooksul).

Lisainfo:

Keskkonnaridusliku sisuga õppeklipid jagunevad üheksa peateema alla: “Ökoloogilised põhiprotsessid”, “Ilm ja kliima”, “Eesti looduse arengulugu”, “Elurikkus ja looduskaitse Eestis”, “Eesti loodusvarad ja nende kasutamine”, “Tarbimine”, “Keskkonnaprobleemid”, “Säästev areng ühiskonnas”, “Universumi ja elu evolutsioon”.

2-5-minutiliste, lavastuslike lühifilmide ülesehitus on läbi kõikide teemade ühesugune: esimeses osas saab (ka üle võlli) nalja, lõpuosas esitab näitleja teemakohase teadusliku definitsiooni ning toob mõne näite. Selline lahendus peaks kõnetama koolitunnis istuvaid põhikooli vanema astme õpilasi, aga laiemalt ka kõiki neid, kel oma elus keskkonnateemadega kokkupuudet on. Ehk siis- meid kõiki.

Klippidel on ka venekeelsed subtiitrid, klippide kogupikkuseks on 3 tundi ja 45 minutit.

Õpetaja saab valida, kas mängib teemakohase klipi tunni alguses “isutekitajana” ette, näidates ära terviku (lugu+definitsioon), näidates vaid lugu, katkestades klipi definitsooni kohal, algatades diskussiooni ning tunni lõpus jõudes teadusliku selgituseni. Klippide ühisvaatamise koht tunni alguses, keskel või lõpus on õpetaja otsustada ning sõltuvalt teemast, pruugib ka ühisvaatamise aeg aine raames muutuda. Lühifilme toetavad töölehed, mis annavad inspiratsiooni teemaarendusteks ning sisaldavad paari teemakohast küsimust, millele kas üksi või rühmatööna vastata.

Taustamaterjal, mille projekti teadustoimetaja Ivo Krustok koostas küll peamiselt meeskonnale inspiratsiooniks ja ideede arendamiseks, jääb samuti õpetajatele kättesaadavaks- eesmärk sama, mis loovmeeskonnagi puhul- julgustada, anda ideid, inspireerida.

Ühes klippidega on huvilistele kättesaadavad ka õppematerjalid. Elukestev õpe kõigis oma pooltoonides, eriti rohelistes- on uus normaalsus! Õpetajatele soovime julgust, karismat ja inspiratsiooni noorte hoiakute kujundamisel.

Stsenarist-režissöör Rasmus Merivoo, operaator Mattias Veermets, kunstnik Helen Ehandi, tegevprodutsent Maario Maasing. Näitlevad Merle Palmiste, Paul Laasik, Jim Ashilevi, Marek Tammets jt. Produtsendid Pelle Vellevoog ja Ylle Rajasaar.

Klipid on valminud keskkonnaameti tellimusel Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Keskkonnahariduse arendamine” kaudu. Tootja Fookus-Pookus OÜ.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Fookus-Pookus OÜ 2015

Formaat:

Video

Seotud failid:

Author:
Keskkonnaamet
5 Aastaajad ja ilm tööleht.pdf(561.68 KB)
Author:
Keskkonnaamet
5 Aastaajad ja ilm.pdf(591.78 KB)

Viimati uuendatud:

28.09.2020