placeholder

Lisainfo:

Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuur pakub koolidele KIK taotlusprojekti nr 7418 raames valminud koostööprojekti „ Keskkonnakahjusid ennetavate õppeprogrammide väljatöötamine Ida- ja Lääne – Virumaa koolidele“ raames välja rändnäituse koos kolme teemat puudutava mängu ja töölehtedega. Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. näituse peamine sihtrühm on põhikooli  5-8. klasside õpilased; näituse temaatika on aktuaalne üle Eesti ja seetõttu käsitletakse seda Eesti kontekstis; tegu on rändnäitusega, mis läheb võimalusel peale Virumaa koole ka teistesse maakondadesse; pildid, mis vajavad pealkirju – ei kajasta konkreetset kohta. põhirõhk on nendel teemadel/tegevustel, mis enim seotud politsei tööga. Projekti käigus valmis näituse kontseptsioon, mis töötati välja selleks, et kõik näituse osad: stend, mängud ja tööleht, moodustaksid üksteist täiendades tervikprogrammi   Näituse peaeesmärgiks on ennetada looduses tekitatavaid kahjusid, vandalismi ja toimepandud väärtegusid. Seetõttu on põhirõhk selgitus- ja teavitustööl: „KUIDAS ON ÕIGE, KUIDAS ON VAJA“ Näituse sisulisel ülesehitusel lähtutakse kolmest aspektist: enim keskendub sellele, kuidas on õige eesmärgiga kasvatada hoolivust, kohusetunnet ja autust, muuta väärtushinnanguid ning õhutada märkamist ja aktiivsust; teavitab kehtivatest teemaga seotud seadustest, eetikakoodeksitest jne tulenevaid nõudeid. PS! Ka lastel on kohustus ja vastutus: hoida, austada ja kaitsta; kõige väiksem osa on negatiivsel poolel: juhtumid, karistused jne. Rändnäituse tellimisel palun võtke ühendust: Annela Floren, tel 337 2351 või meilitsi annela.floren@politsei.ee

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

PPA Ida-Prefektuur

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
Mari Kala
Stend_OK_negatiivne.jpg(403.44 KB)
Author:
Mari Kala
Stend_OK_positiivne.jpg(325.39 KB)
Author:
Mari Kala
Venek_IdaVirumaa_negatiivne_stend.jpg(1.72 MB)
Author:
Mari Kala
Venek_IdaVirumaa_positiivne_stend.jpg(1.35 MB)
Author:
Mari Kala
DSC_0720.jpg(1.72 MB)
Author:
Mari Kala
IMG_5665.jpg(2.04 MB)
Author:
Mari Kala
IMG_5668.jpg(2 MB)
Author:
Mari Kala
IMG_5670.jpg(1.63 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.03.2020