jäätmete uus elu

Tänapäeval on keeruline vältida igapäevast kokkupuudet prügiga. Igasugune tarbimine põhjustab rohkemal või vähemal määral prügi teket. Selleks, et hoida meie elukeskkonda inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist nii palju kui võimalik vältida ning tekkinud jäätmed keskkonnasõbralikult koguda ja käidelda. Jäätmete taaskasutus on viimastel aastatel järjest enam laienenud. Tekkinud on tootjavastutusorganisatsioonid, kes on loonud kogumisvõrgustikud elektroonikaromude, vanarehvide ja pakendite kogumiseks ning taaskasutusse suunamiseks. Suurenenud on ka keskkonnanõuetele vastavate romusõidukite kogumis- ja lammutuskohtade arv. See raamatuke on abiks kõigile loodusesõpradele, kes iga päev kodus oma jäätmeid sorteerivad ja taaskasutuseks sobivatele jäätmetele uue elu annavad.

Lisainfo:

Trükise väljaandmist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Pildid joonistas: Rein Kütt Toimetaja: Merle Kiviselg

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaamet 2012

Formaat:

Trükis

Seotud failid:

Autor:
Keskkonnaamet
jaatmete_uus_elu.pdf(4.02 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

02.09.2020