Abivahendi eesmärk on abistada programmide koostajaid ainekavade lehitsemisel.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

etalon2020@gmail.com
+ 372 552 3290

Materjali autor:

Anne Kivinukk

Formaat:

Juhend

Seotud failid:

Autor:
Anne Kivinukk
Abivahend programmide koostajatele.pdf(408.99 KB)

Viimati uuendatud:

07.09.2022