TLÜ Ökoloogia keskus
ökoloogia keskus logo

Ökoloogia keskuse põhitegevuseks on loodusteaduslikud alusuuringud loodusteaduste ja tehnika ning bio- ja keskkonnateaduste valdkondades, mille üldiseid aluseid, uuringutulemusi ja meetodeid tutvustatakse ka hariduslikel eesmärkidel läbi koolituste ja töötubade laiemale publikule (sh koolid) lähtudes jätkusuutliku arengu hariduse põhimõtetest

Uus-Sadama 5
Harjumaa

+372 619 9829 ja +372 619 9800

59.4394083, 24.7727861

Keskuse teadustegevus toimub erinevates suundades, mille peamisteks teaduslikeks eesmärkideks on:

  • erimastaapsete looduslike ja antropogeensete protsesside ajalis-ruumilise mõju hindamine veekeskkonnaga seotud ökosüsteemide (sood, järved, jõed, rannikud ning nende valglad) talitlusele ja arengule multiskalaarsel tasandil.
  • ökosüsteemide mustrilisuse kujunemise ja arengustsenaariumite modelleerimine.
  • paleoökoloogiliste, maastikuökoloogiliste, telmatoloogiliste ja rannageoloogiliste uurimismeetodite arendamine.
  • randade ja rannikute arengu seaduspärasuste uurimine loodusliku fooni ja inimmõju muutuste tingimustes.
  • jõgede valgalapõhine ökosüsteemide modelleerimine.
  • märgalaökosüsteemide ruumimustrite kujunemise ja primaarprodutsentide morfoloogiliste ning füsioloogiliste tunnuste vaheliste seoste välja selgitamine.
  • märgalaökosüsteemide säilitamise ja taastamise teaduslike printsiipide väljatöötamine.
  • järve ökosüsteemide ökohüdroloogiliste toimimismehhanismide modelleerimine.
  • ökosüsteemiteenustel põhinevate interdistsiplinaarsete uurimismeetodite arendamine ja jätkusuutliku arengut toetavate kommunikatsiooni- ja hariduspraktikate väljatöötamine.