Tallinna Linnuklubi
Tallinna Linnuklubi

14. detsembril 2001 a kogunesid Linda Metsaoru initsiatiivil Tallinna Lilleküla Gümnaasiumisse paarkümmend Eesti Ornitoloogiaühingu Tallinna piirkonna linnuhuvilist. Asutati mittetulundusühing Tallinna Linnuklubi (TLK). Linnuklubi tegevuse eesmärk on tänini lindude uurimine, tutvustamine ning kaitse eelkõige Tallinnas ja Harjumaal, kuid ka mujal Eestis. Praeguseks on Tallinna Linnuklubist saanud 42 liikmega (2011. a) keskkonnaühendus, kuhu kuuluvad paljud Tallinna ja Harjumaa linnuhuvilised. Tallinna Linnuklubil on kolmeliikmeline juhatus, kuid palgalisi töötajaid pole.

Mustamäe tee 59
Harjumaa

56 917 494

59.4169226, 24.6938972

Linnuharidus

TLK liikmetele toimuvad regulaarsed koosolekud ja väljasõidud. Iga-aastaselt võtab TLK osa sügisesest ja kevadisest linnuvaatlusüritusest Birdwatch ning jaanuaris loendatakse Harjumaa rannikul talvituvaid veelinde. Traditsiooniks on saanud ka linnuhariduslike ürituste korraldamine kooliõpilastele, nagu TLK sünnipäevakonverentsid detsembris ja looduskaitsepäevale pühendatud Rocca al Mare maastikumäng mais. Linnuklubi liikmed on juhendanud arvukalt kevadisi linnulauluhommikuid ja osalenud muudel keskkonnahariduslikel üritustel.

Õppeprogrammid sobivad kõikidele linnu-ja loodushuvilistele sh.eriti koolinoortele. Programmid annavad võimaluse ühtlasi Läänemere projekti (BSP-Baltic Sea Project) koolide õpilastel täita BSP lindude ökoloogia, BSP rannikuvaatluse, BSP vee kvaliteedi jt.programmide ülesandeid.