Rannarahva muuseum Viimsis
paadi meisterdamine

Sihtasutus Rannarahva Muuseum tegutseb rannarahva mäluasutusena, kogudes ja eksponeerides oma muuseumides randlaste kultuuri- ja ajaloopärandiga seonduvat.  Anname iga päev oma panuse rannarahva kultuuri püsimajäämisesse ja laste ning täiskasvanute merepisikuga nakatamisse. Õppimine ja teadustöö on muuseumitegevuse igapäevane osa. Meie eesmärk on pakkuda programme, muuseumitunde ja õpitubasid erinevatele vanusegruppidele – eelkooliealised ja algkooli õpilased, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased ning täiskasvanud. Hariduslikud programmid hõlmavad nii tänapäevast meretemaatikat kui ka rannarahva pärimust. Praktilised muuseumitunnid õpilastele on seotud märksõnadega: randlus, veeohutus, mere- ja rannikuvaatlus, kalandus ja laiemalt keskkonnaõpetus.

Nurme tee 3
Harjumaa 74001

+372 5332 9679

59.521085913108, 24.808201789856

Rannarahva muuseumi ja Viimsi vabaõhumuuseumi mitmekesised haridus- ja vabaajaprogrammid lastele, noortele ja täiskasvanutele laiendavad silmaringi ning avardavad teadmisi.

Meie muuseumites leiab huvitavat, harivat ja sisukat tegevust igal aastaajal. Tutvustame rannarahva ajalugu, -kultuuri ja -traditsioone läbi erinevate muuseumitundide, elamusprogrammde ning õpitubade. Lasteaedade ja koolidele mõeldud programmid on õppekavade põhised ning pakuvad toredat vaheldust tavapärastele tundidele.
Programmide läbiviimisel lähtume alati külastajate soovidest, vanusest, vajadustest ja võimalustest.

logo Rannarahva Muuseum