Palupõhja looduskool
Eestimaa Looduse Fondi talgute suvekool

Looduskooli asutamise initsiatiiv tekkis mitmete looduskaitsjate, loodussõprade ja vabaühenduste eestvõttel kümmekond aastat tagasi. SA Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja Looduskaitseühingu Kotkas koostöös soetatud ja renoveeritud looduskool avati 2006. aastal (loodushariduslikud tegevused käivitusid 2004). Looduskooli põhimõte on, et eelkõige tuleb loodust tutvustada läbi isikliku kogemuse ja loodustunnetuse. Looduskool toimib erinevate laagrite, õppepäevade ja õuesõppeprogrammide vormis ning on avatud nii lastele, noortele kui täiskasvanud õppijatele.

Palupõhja
Tartumaa 60547

5039996

58.421353285541, 26.23540520668

Alates 2004. a on looduskooli tegevus aasta-aastalt hoogustunud, laienenud on loodus­hariduslike ettevõtmiste maht ja spekter ning koostööpartnerite ring. Käsi-käes sisulise poole edendamisega on pidevalt arenenud ka looduskooli infrastruktuur ja õppevahendid.

KES ME OLEME?

Palupõhja looduskool on koht õppimiseks eheda eluslooduse keskel.

Looduskool on sõltumatu, loodusressurssi ja looduslähedast elulaadi väärtustav, oma näo ja teoga paik, kus on olemas hea, inspireeriv ja loominguline õppimiskeskkond.

Siin kujuneb isetegemise rõõmu koht, kus looduse keskel elustame vanu käsitöövõtteid, õpime erinevatest looduslikest materjalidest ise meisterdama.

See on õppimise ja jagamise koht: oleme õnnelikud, kui õpime ning saame osa teiste tarkusest, lugudest ja teadmistest looduse keskel.

 1. looduse tundmaõppimine  – õpin looduses olema,  loodus kui vahendaja ja õpetaja.
 2. iseenda tundmaõppimine,  iseendaga olemine, keskkond avastamiseks, lihtsalt olemiseks ning vaikuse nautimiseks.
 3. teistega koosõppimine ja olemine, rõõm uutest teadmistest.

Siin on hingega eestvedajad ja hingega tegemised ning siia tulevad hingega inimesed. Siin on igaüks õpikeskkonna kujundaja.

KEDA SIIA OOTAME?

Igas eas õppijad, kes on iseseisvad, vastutustundlikud, avatud ja vabatahtlikult soovivad siin olla.

 • PERED (perepäevad, talgud, õpitoad, perematkad);
 • LAPSED (klassid, väiksemad grupid, eeldab juhendaja olemasolu)

Vastuvõetava grupi suurus sõltub aastaajast:

 • 1 päev (kuni 40 in);
 • mitmepäevased (kuni 20 in);
 • ASUTUSED: loodushoiu organisatsioonid, koolid, ülikoolid;
 • TÄISKASVANUD (Talgud, õpetaja/ juhendaja koolitus)

MIDA ME TEEME?

Looduskooli programmid on omanäolised, neid iseloomustab isetegemine ja -loomine. Programmid kujunevad kooskõlas osalejatega.

Meie tegevused jagunevad järgmiselt:

1.      ELUSLOODUSE TUNDMAÕPPIMINE, LOODUSE MITMEKESISE AVASTAMINE  Looduslaagrid ja -koolitused noortele, täiskasvanutele, peredele

Eesmärk: looduse tundmaõppimise toetamine (vee-elustik, erinevad kooslused, rabataimed, linnud, puud, kalad, putukad, ravimtaimed jne).

2.      LOODUSE JA ISETEGEMISE KOOSKÕLA  Looduse keskel elustame vanu käsitöövõtteid, õpime erinevatest looduslikest materjalidest ise meisterdama, loodusressursi väärindamine.

 • teemalaagrid (käsitöö, loodusfoto, puupaadi ja haabja ehitus, kasepuu jne);
 • õpitoad;
 • puupäevad.

Siinsete ürituste läbiviimisse kaasame juhendajaid, meistrimehi, kellele see on igapäevane töö- ja eluviis.

3.      LOODUSTALGUD Lühiajalised ja pikaajalised (sh rahvusvahelised) talgud.

Programmide läbiviimist toetavad olemasolevad tugimaterjalid (sh erialane raamatukogu, esitlusvahendid – dataprojektor ja ekraan, pabertahvel, loodusvaatlust toetavad vahendid – binoklid, vee-elustiku uurimisek kahvad, valguspüünis jne).