Metsaharidus OÜ
metsaharidus logo

Metsaharidus OÜ on kutsutud ellu, et toetada loodushariduse laiemat levikut Eestis. Kuna Eesti pindalast ligikaudu pool on kaetud metsaga ning metsa pakutavad hüved ümbritsevad meid pidevalt igapäevases elus, oleme kõik rohkemal või vähemal määral, sageli enese teadmata, kontaktis metsaga. Kuna Metsaharidus OÜ asutajate hariduslik taust on metsandusega seotud, on ettevõtte tegemiste fookus seatud just metsale.

Jõhvi–Tartu–Valga 1
Tartumaa 51004

5343 2592

58.3776252, 26.7290063

Eesti metsavaru on piisavalt suur, suutmaks targal kasutamisel jätkusuutlikult rahuldada meie ühiskonna nii materiaalsete kui ka mittemateriaalsete metsa poolt pakutavate hüvede nõudlust. See aga eeldab metsa mõistmist ning metsaökosüsteemide toimimisest arusaamist. Praegune ühiskonna teadlikkus metsaga seonduvast on aga paraku madal. Meie eesmärgiks on lihtsate vahenditega ja arusaadavas keeles metsakaugete inimeste metsale lähemale toomine.