Järvakandi Klaasimuuseum
placeholder

Endises  klaasitehase tööliselamus asuv muuseum tutvustab klaasitootmise ajalugu ja tänapäeva Eestis. Saab tutvuda erinevate klaasi kasutamise võimalustega. Muuseumi vahetatavate näituste toas on klaasiteemalised  näitused.

1. Mai 2a
Raplamaa 79101

5182 610 (muuseumi juhataja 5390 4677)

58.777593342124, 24.818720873402

Järvakandi klaasimuuseum pakub haridusprogramme eelkoolieast kuni gümnaasiumiõpilasteni. Kõigis programmides on läbivaks teemaks klaasi, kui keskkonna- ja tervisesõbraliku materjali valmistamine, kasutamine ja taaskasutamine. 6-9. klassi õpilastele mõeldud programmi ülesannete lahendamiseks tuleb appi võtta teadmised matemaatikast ning kasutada luupi ja mikroskoop