Eesti Maaülikooli maaehituse ja veemajanduse õppetool
placeholder

Veemajanduse  õppetool on teadus- ja uurimistöid ning vesiehitusinseneride akadeemilist õpet korraldav ja selle arengu eest vastutav struktuuriüksus Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi koosseisus.

Veemajanduse õppetooli missioon on Eesti haridus- ja teadusmaastikul on olla teatud tüüpi vesiehitiste, veevarustuse ja kanalisatsioonisüstemide projekteerimise, õpetamise ja uurimise valdav kandja ning tagada valdkonna inseneridele, spetsialistide väljaõpe ja  rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline erialane järelkasv.

Vesiehituse ja veekaitse õppekaval õpetatakse:

  • projekteerima ja ehitama vesiehitisi, veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteeme, maaparandussüsteeme;
  • puhastama joogivett ja reovett;
  • jäätmekäitluse põhimõtteid ja rajatisi.

Viime läbi erinevaid vee- ja vesiehitusealaseid õppeprogramme põhikoolist gümnaasiumi lõpuni.

F. R. Kreutzwaldi 5, Tartu
Tartumaa 51006

7313161

58.3923528, 26.6930963

Joogivesi on nii tavaline meie jaoks, et me mõtleme harva, kust see tuleb ja kuidas see puhtaks saab. Iga maja vajab veevärki ja iga tööstusettevõte tarbib vett. Paisjärved vajavad nutikaid lahendusi, mis võimaldaks kaladel üles- ja allavoolu liikuda ka siis, kui soovime toota hüdroenergiat. Vahel on vaja liigveest vabaneda või rajada silmailuks purskkaev.

Alati on vett vaja õiges kohas, õigel hulgal, õigel ajal ja õige kvaliteediga – see on veeinseneri ülesanne.