Mets ja kestliku arengu haridus
Maris Mägi

2019.-2020. a korraldas Tartu loodusmaja koolituskeskus 2-päevaste koolituste sarja, mille eesmärk oli õpetajatele, juhendajatele ja keskkonnahariduse spetsialistidele anda uusi teadmisi ja tunnetust Eesti elurikkusest ning pakkuda võimalusi, kuidas õppetöös luua seoseid kestliku arengu ja kliimamuutustega.

Toimusid järgnevad koolitused, mille materjalid on nüüd huvilistele saadavad:

  • „Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus“
  • „Mets ja kestliku arengu haridus“
  • „Soomaastikud ja kestliku arengu haridus“
  • “Meri ja kestliku arengu haridus”

Koolituse peamine rõhk oli praktiliste teadmiste ja erinevate õpetamismeetodite (vaatlused, katsed, kirjeldused) omandamisel. Koolitajate poolt läbi viidud tegevused pakkusid osalejatele rohkelt kogemusi liigiõppest kuni õpilaste väärtushinnangute kujundamiseni. Iga osaleja sai panustada töölehtede koostamisse ja koolituse lõpuks valmis õppematerjal.

 

Koolitus „Mets ja kestliku arengu haridus“ materjalid

Koolitusel keskenduti Eesti metsadele ja inimtegevuse mõjule. Koolituse lõpuks olid osalejad kogemuse võrra rikkamad ning nende metoodiline pagas suurem, et õpilastele selgitada kestliku arengu vajadust läbi näidete ja praktiliste tööde Eesti metsade teemadel. 

Koolituse läbinu õppis tundma metsa elurikkust ja selle muutumist seoses globaliseerumisega ja kliima muutumisega; omandas erinevaid meetodeid, mida kasutada metsaökosüsteemi uurimiseks, kirjeldamiseks ja õpetamiseks; õppis tundma metsa ökoloogiliste väärtuste kaitse vajalikkust.

Koolitusel käsitleti kahe päeva jooksul põhjalikumalt järgmisi teemasid:

Mets kui ökosüsteem
Puistu areng ja häiringud
Loodusvarade kestlik kasutus
Säästev ja säästlik metsandus
Metsa looduse hüved ehk ökosüsteemiteenused
Metsa loodusväärtused- milliseid loodusväärtusi leiab metsast?

Juhendajad:

  • Vello Keppart, bioloog ja pikaaegne metsanduse õpetaja
  • Liis Kuresoo, ELFi metsaekspert

Lisainfo:

Koolituse väljatöötamist ja toimumist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Lisainfo:

Maris Mägi
projektijuht, koolitusspetsialist
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
+372 515 2884

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Formaat:

Kogumik

Viimati uuendatud:

18.12.2020