placeholder

1. Märka pakendit ja kogu need eraldi kokku!
2. Loputa kergelt üle, pesta pole vaja.
3. Lähimad pakendikonteinerid, taaraautomaadid, jäätmejaamad ja juhised liigiti kogumiseks leiad aadressilt kuhuviia.ee!

Language:

Eesti keel
Vene keel

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Material author:

Kuhuviia.ee 2020

Format:

Video

Last saved:

12.10.2020